Skövde Basketcup 2022 beviljar max 2 st dispenser i alla åldersgrupper, förutom den yngsta samt äldsta (10/11 & 04/05)

Dispenserna för spelare ska skriftligen ansökas i förväg via systemet. När ni skriver in era spelare så kommer systemet att känna av överåriga spelare. Det är lagledarens ansvar att motivera samt ansöka om dispens för sina spelare.

Spelaren måste vara godkänd av sitt distrikst-förbund samt spelat seriespel med sitt lag/förening under säsongen 2021/2022, för att kunna ansöka om dispens för att spela i Skövde Basketcup 2022.

Alla spelare måste vara licenserade för den förening som de spelar i under seriesäsongen 2021-2022.

För att ansökan ska behandlas tas en administrativ avgift om 200 kr per spelare ut. Avgiften ska vara betald innan vi behandlar ärendet.

Sista dag för ansökan av dispenser är 25 mars 2022

Det är lagledarens ansvar att skicka in ansökan i tid samt att kontrollera om den är godkänd. Dispenslistan skrivs ut och visas upp för domare, motståndarlag och sekretariat före varje match, samt ansvarar lagledaren för att markera spelaren genom att ringa in numret på protokollet.

Det är förstadomaren som avgör om dispensen har använts korrekt. Vid felaktigt sätt kan laget förlora matchen med 20-0.