Protest

Disciplingruppen sammankallas ( 3 personer) och diskuterar er protest.
Beslut fattas i er fråga, och svar utgår så snabbt beslutet är tagit!
Om beslut är taget i fråga, går det ej att överklaga!

OBS! Protestavgift skall alltid betalas innan protest behandlas, kostnad 500kr

Kommentarer

Kommentarer