Disciplingruppen sammankallas ( 3 personer) och diskuterar er protest.

Beslut fattas i er fråga, och svar utgår så snabbt beslutet är tagit!

Om beslut är taget i fråga, går det ej att överklaga!

OBS! Protest-avgift skall alltid betalas innan protest behandlas, kostnad 800kr