Godkända dispenser

I äldsta och yngsta åldersklasserna (03/04 & 09/10) beviljar vi inga dispenser. I 05, 06, 07 & 08 kan man få max 2 dispenser/lag. Spelarna får vara max 1 år överåriga det året som cupen spelas dvs 2020.
Alla spelare måste vara licenserade för den förening som de spelar i för cupen. Spelaren ska vara godkänd av sitt distriktsförbund och har spelat med sitt lag under säsongen 2019-2020. En godkänd spelklarlista måste kunnas vissas upp från sitt distriktsförbund.

En ansökan om dispens kostar 200 kr per spelare och ansökan måste vara betald för att den ska behandlas.

Sista anmälningsdag samt inbetalningsdag är 27/8 2020.

Dispenserna för spelaren ska skriftligen ansökas i förväg via systemet. När ni skriver in era spelare så kommer systemet att känna av överåriga spelare. Det är lagledarens ansvar att motivera samt ansöka om dispens för sina spelare.

Samt är det lagledarens ansvar att kontrollera om den är godkänd. Dispenslistan skrivs ut och visas upp för domare, motståndarlag och sekretariat före varje match, samt ansvarar lagledaren för att markera spelaren genom att ringa in numret på protokollet.


Det är förstedomaren som avgör om dispensen har använts korrekt. Vid felaktigt sätt kan laget förlora matchen med 20-0.


Kommentarer

Kommentarer