Spridningen av coronaviruset

Angående oron kring coronaviruset så kommer vi följa myndigheternas rekommendationer. I dagsläget så är inga arrangemang inställda p g a viruset. Vi följer utvecklingen, tillsvidare räknar vi med att kunna genomföra Skövde Basketcup 2020.

Vi hoppas att ni som föreningar tar ert ansvar och inte tar med personer som är sjuka eller har varit i dom drabbade länderna(om dom inte har blivit friskförklarade).

Råd från Folkhälsomyndigheten

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/)

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/handhygien/)