I deltagarkorten ingår boende i skolsal/hotell på någon av Skövdes mest centrala skolor/hotell.

Vi försöker i den mån det går att lägga alla lag från samma förening på samma skola. Detta förutsätter att man har angett rätt antal vid bokning av deltagarkort. Vi förbehåller oss rätten att flytta lag mellan skolorna vid incheckningen.

Varje barn/ungdomslag måste ha minst 1 vuxen (över 25 år) som sover med sina spelare. Logivärdarna som arbetar dygnet runt på Skövde Basketcup är inte ansvariga för de lag som sover på skolorna. 

Varje lagledare för sitt lag är ansvarig för sina spelares uppträdande på skolor/hallar/matsal.

Följande ordningsregler gäller:

  • Det är förbjudet att röka inomhus
  • Det är förbjudet att förtära och inneha alkoholhaltiga drycker. Deltagare som påträffas alkoholpåverkade alt. innehar alkoholhaltiga drycker kommer att avvisas från turneringen och laget avreser omgående hem
  • Det är förbjudet att laga mat i skolsalar och korridorer
  • På varje skola finns automatiskt brandlarm som är direkt kopplat till räddningstjänsten dygnet runt. Falsklarm betalas av de som utlöst larmet
  • Gäller även i hallar
  • Förbjudet att använda hårspray i våra hallar i Skövde
  • Respektive ledare ansvarar för sin trupp/förening samt är ansvariga för ev. skadegörelse som uppkommer i och på lokalerna och dess inredning
  • Det är förbjudet att studsa med bollarna inne i skolorna samt i Arenan foajén (pga vatten-sprinklar i taket).

Värdesaker

Lämna EJ värdesaker i omklädningsrum eller klassrum. Arrangörer frånsäger sig ansvaret för försvunna värdesaker


Öppettider

Skolans entré låses kl. 19:00. På morgonen öppnas skolan kl. 07.00. Efter kl. 23:00 skall det vara tyst i skol-salarna. Tänk på era basket-vänner som vill sova.

  Varje lag/klassrum får lägga 500 kr i deposition vid incheckning i Cup-kansliet. Summan återbetalas när logi-värden har godkänt samt skrivit under kvittensen. Om man lämna salen ostädad skickar vi en faktura efter cupen.  Varje förening/lag grov städar sitt klassrum före avresan och återställer klassrummet i samma skick som det var när ni anlände. Ett tips är att fota salen när ni kommer så ni vet hur ni ska återställa salen på söndagen, salen ska utrymmas senast (kl.10.00) söndag


Försäkringar

Det är lagledarens ansvar att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. Skövde Basketcup  har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse. Skövde Basketcup är inte återbetalningsskyldiga för ekonomisk förlust eller skador som kan uppstå.Önskar ni bo på hotell  :uppdateras inom kort.                                                                                                                                                          

Transporterna sker till och från skolorna på fasta tider, med våra cup-bussar.

Se separat flik med busstidtabellen