ORDNINGSREGLER

För allas trivsel och trevnad samt för ordningen på plats vill vi att du som ledare, domare och spelare läser igenom nedanstående punkter och följer dem under din vistelse i Skövde.

● Bord och stolar i klassrummen ska återställas till ursprunglig uppställning efter besök. Ta ett kort med digitalkamera eller skissa upp bordsplaceringen.

● Det är förbjudet att använda datorer, projektorer, TV/ video eller annan elektronisk utrustning som finns i klassrummen. Trasig utrustning debiteras.

● Minst en ledare/förälder måste sova med varje lag.

● Rökning är förbjuden inomhus, på bussar och i direkt anslutning till entréer. Gå åt sidan om du vill röka så ickerökare slipper passera genom röken, och således slipper utsättas för passiv rökning.

● I förläggningarna och samtliga idrottshallar är det strängeligen förbjudet att dricka öl, vin, sprit och andra alkoholhaltiga drycker

● Radio, CD, bandspelare eller liknande får endast användas med hänsyn till andra deltagare och funktionärer. Vid överträdelse äger arrangörsföreningen rätt att beslagta aktuellt objekt tills dess att utcheckning sker.

● Det är ej tillåtet att beträda idrottsgolven med ytterskor på fötterna.

● Bollspel är förbjudet på alla ställen inomhus bortsett från själva spelplanen. Vid dribbling och lek med bollar inomhus omhändertas bollarna till utcheckningen.

● Det är förbjudet att röra materiel som finns i förläggningarna såsom böcker, videoapparater, TV-apparater, planscher och anslagstavlor mm.

● Använd aldrig nödutgångarna för in- och/eller utpassering utan att nöden så kräver, samt får inte nödutgångarna blockeras. Tänk även på att kolla var Ni har nödutgångarna på era boenden.

● Parkering utanför hallar och skolor skall ske på markerade platser. Bussar parkeras på separata bussplatser

● Visa hänsyn till lag med tidiga matcher! Det skall vara tyst på förläggningarna från kl.22.00.

Om någon av ovanstående punkter överträds äger arrangörsföreningen rätt att utesluta både laget och föreningen från turneringen med omedelbar verkan.

Vid eventuell skadegörelse/stöld blir ansvarig klubb ersättningsskyldig

Logivärdar finns på varje logi och hjälper er till rätta. Vi har även kioskutbud på plats.

OBS! Tänk på att det råder förbud mot nötter i alla dess former i skolsalar, matsal, hallar etc pga att vi har spelare som reagerar bara man öppnar en påse. Tack på förhand!