När det börjar bli dags att betala in till cupen görs detta till:

Bankgiro: 5760-5511.

Utlänska gäster gör sin betalning till IBAN Kontonummer:

SE88 8000 0829 9040 3603 4017

Swift-kod: swedsess

Bank: Swedbank

Tänk på att:

- sista anmälnings- och betalningsdag är 1 mars . Tänk på att inbetalningen av laganmälan styr om ni har en plats eller inte! Det räcker inte att man bara anmäler sig!

- anmälningsavgiftens betalningsdatum räknas som anmälningsdatum. Ni riskerar att missa er plats om ni inte betalar er anmälningsavgift i tid. Dock kan flera lag ha anmält sig och betalat in samtidigt. Och skulle grupperna vara fulla så lottar vi.

Anmälningsavgiften är 1700 sek per lag vid köp av cupkort. Laganmälan utan cupkort är avgiften 2500 kr.

- cupkort kostar 800 sek/st, sista inbetalningsdag är 15 april 2015

- dispensavgiften skall betalas in när man ansöker dispensen, 200 kr per spelare.Sista dag att ansöka dispens är 15 mars.

- Vid minst 10 st anmälda lag från en och samma förening, halveras anmälningsavgiften till 850 sek för respektive lag. (halva avgiften återfås efter avslutad turnering, 850 sek)

- Supporterkort/coachkort kan köpas för 650 sek per person. Detta kan köpas av ledare, föräldrar, icke spelare m.fl.

- vi kommer även att sälja matkuponger för 60 sek per måltid. Finns att köpa i cup-kansliet.

- ni kan även köpa cupkort på plats mot en högre kostnad 900 sek och coachkort för 750 kr

OBS! Det ingår inga coachkort gratis när i anmäler ett lag!!