ORDNINGSREGLER

För allas trivsel och trevnad samt för ordningen på plats vill vi att du som ledare, domare och spelare läser igenom nedanstående punkter och följer dem under din vistelse i Skövde.

● Bord och stolar i klassrummen ska återställas till ursprunglig uppställning efter besök. Ta ett kort med digitalkamera eller skissa upp bordsplaceringen.

● Det är förbjudet att använda datorer, projektorer, TV/ video eller annan elektronisk utrustning som finns i klassrummen. Trasig utrustning debiteras.

● Minst en ledare/förälder måste sova med varje lag.

● Rökning är förbjuden inomhus, på bussar och i direkt anslutning till entréer. Gå åt sidan om du vill röka så ickerökare slipper passera genom röken, och således slipper utsättas för passiv rökning.

● I förläggningarna och samtliga idrottshallar är det strängeligen förbjudet att dricka öl, vin, sprit och andra alkoholhaltiga drycker

● Radio, CD, bandspelare eller liknande får endast användas med hänsyn till andra deltagare och funktionärer. Vid överträdelse äger arrangörsföreningen rätt att beslagta aktuellt objekt tills dess att utcheckning sker.

● Det är ej tillåtet att beträda idrottsgolven med ytterskor på fötterna.

● Bollspel är förbjudet på alla ställen inomhus bortsett från själva spelplanen. Vid dribbling och lek med bollar inomhus omhändertas bollarna till utcheckningen.

● Det är förbjudet att röra materiel som finns i förläggningarna såsom böcker, videoapparater, TV-apparater, planscher och anslagstavlor mm.

● Använd aldrig nödutgångarna för in- och/eller utpassering utan att nöden så kräver, samt får inte nödutgångarna blockeras. Tänk även på att kolla var Ni har nödutgångarna på era boenden.

● Parkering utanför hallar och skolor skall ske på markerade platser. Bussar parkeras på separata bussplatser. OBS! Det är förbjudet att parkera på skolgårdarna i Skövde Kommun

● Visa hänsyn till lag med tidiga matcher! Det skall vara tyst på förläggningarna från kl.23.00.

Obs! Senast kl.10.00 måndag skolsalar/logier vara tömda och städade. Logi-värdarna går igenom att allt är okej och skriver sedan på ert intyg, som ger er tillbaks depositionsavgiften på 500 kr (hämtas på cup-kansliet/Arenan).

Om någon av ovanstående punkter överträds äger arrangörsföreningen rätt att utesluta både laget och föreningen från turneringen med omedelbar verkan.

Vid eventuell skadegörelse/stöld blir ansvarig klubb ersättningsskyldig

Logi-värdar finns på varje logi och hjälper er till rätta. Vi har även kiosk-utbud på plats.

OBS! Tänk på att det råder förbud mot nötter i alla dess former i skolsalar, matsal, hallar etc pga att vi har spelare som reagerar bara man öppnar en påse. Tack på förhand!