Ändringar av busstider!

Ändringar av sluttider för bussar under helgen 

Fredag: Tur 111 sista bussen från Västerhöjd  kl.23.00. Tur 222 sista buss från Västerhöjd kl.23.00

Lördag: Tur 111 sista buss från Västerhöjd kl.22.30. Tur 222 sista buss från Västerhöjd kl.22.30

Söndag: Tur 111 sista buss från Västerhöjd kl.12.00. Tur 222 sista buss från Västerhöjd kl.12.30