Godkända dispenser

I äldsta och yngsta åldersklasserna (01/02 & 06/07) beviljar vi inga dispenser. I 03, 04 & 05 kan man få max 2 dispenser/lag. Spelarna får vara max 1 år överåriga det året som cupen spelas dvs 2018.

Alla spelare måste vara licenserade för den förening som de spelar för i cupen. Spelarna ska finnas på föreningenslicenslista. En ansökan om dispens kostar 200 kr per spelare och ansökan måste vara betald för att den ska behandlas. Sista anmälningsdag samt inbetalningsdag är 18/3 2018.

Mer informtion finns under fliken turneringsinformation.
Följande spelar har fått dispensen godkänd för spel i Skövde Basketcup 2018:Kommentarer

Kommentarer