Godkända dispenser

I äldsta och yngsta åldersklasserna (00/01 & 06/05) beviljar vi inga dispenser. I 02, 03 & 04 kan man få max 2 dispenser/lag. Spelarna får vara max 1 år överåriga det året som cupen spelas dvs 2017.

Alla spelare måste vara licenserade för den förening som de spelar för i cupen. Spelarna ska finnas på föreningenslicenslista. En ansökan om dispens kostar 200 kr per spelare och ansökan måste vara betald för att den ska behandlas. Sista anmälningsdag samt inbetalningsdag är 17/3 2017.

Kommentarer

Kommentarer